კასპის მუნიციპალიტეტის მერია
Kaspi Municipality City Hall
0 371 22 24 48
ცხელი ხაზი
ქვათახევის სამონასტრო კომპლექსი
ქვათახევის სამონასტრო კომპლექსი
ქართლის მოურავი გიორგი სააკაძე
ქართლის მოურავი გიორგი სააკაძე
რკონი თამრ მეფის ხიდი
რკონი თამრ მეფის ხიდი
 კასპის კულტურის ცენტრი
კასპის კულტურის ცენტრი
კასპის სპორტკომპლექსი
კასპის სპორტკომპლექსი
სხვილოს ციხე
სხვილოს ციხე

 

საშტატო სტრუქტურა

 

ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
00 იან
 

დალი დავითაშვილი - კასპის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და  სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი   - 599 952 913    davitashvilidali@gmail.com

ნათელა ბერიანიძე  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - 599 515 776

ცისანა ივანიშვილი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

- 551 882 277

მანანა მარღიშვილი  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 - 599 857 404

ლალი ბერიანიძე  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - 599 857 346

ლელა პატარიძე მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - 599 857 345

თეო კოტიაშვილი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - 599 857 342

დებულება

 
 
მნახველთა რაოდენობა: 6134