კასპის მუნიციპალიტეტის მერია
Kaspi Municipality City Hall
0 371 22 24 48
ცხელი ხაზი
ქვათახევის სამონასტრო კომპლექსი
ქვათახევის სამონასტრო კომპლექსი
ქართლის მოურავი გიორგი სააკაძე
ქართლის მოურავი გიორგი სააკაძე
რკონი თამრ მეფის ხიდი
რკონი თამრ მეფის ხიდი
 კასპის კულტურის ცენტრი
კასპის კულტურის ცენტრი
კასპის სპორტკომპლექსი
კასპის სპორტკომპლექსი
სხვილოს ციხე
სხვილოს ციხე

 

მუნიციპალიტეტის შესახებ

 

ბუნებრივი პირობები და რესურსები
01 მაი 2018
 

 

ბუნებრივი პირობები და ბუნებრივი  რესურსებ

 

მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუპტროპიკული ჰავაა. ზაფხული  გვალვიანია, გაბატონებულია დასავლეთის და აღმოსავლეთის ქარები. საშუალო წლიური ტემპერატურა დაახლოებით 11.40,C0,  შესაძლებელი მაქსიმუმია 38 C0, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი 5 C0 . მუნიციპალიტეტში ზოგადად ნოტიო სუპტროპიკული ჰავაა. ზაფხული გვალვიანია, გაბატონებულია დასავლეტისა დააღმოსავლეთის ქარები. 

მუნიციპალიტეტში მოიპოვება:

 

მერგელები (კირქვა) _ სადგურ კავთისხევთან ახლოს მდებარე ცემენტის ნედლეულის დიდი საბადო. ის მიეწოდება  როგორც კასპის, ასევე რუსთავის ცემენტის ქარხანას

 

ბენტონიტური თიხები  - (სოფ. ხოვლეს მიდამოები);

სააგურე და საკრამიტე თიხები - (მდინარე ქსნის ქვემოთ და მეტეხთან)   ცნობილია, რომ აშურიანის ველიგრაკლამდე თიხის მთლიანი მასაა, რომლიდანაც შეიძლება კერამიკული ნაწარმის გამოშვება, სწორედ ამ ადგილობრივ ნედლეულზე მუშაობ ორი აგურის ქარხანა რაიონში, მათ შორის ერთი კერამიკული აგურის და ბლოკის (სხვადასხვაზომის) მწარმოებელი

მუნიციპალიტეტი მდიდარია ინერტული მასალებით , მოიპოვება ქვიშა და ხრეში.

ტუფი  -  მოსაპირკეთებელი მასალა (მოიპოვება მდინარე თეძამის ხეობაში)

 

ბუნებრივი ცეოლითი   - კლინოპტილოლითი  -  გამოიყენება გაზებისა და სითხეების გასაშრობად, ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად, ჰაერის ჟანგბადით გასამდიდრებლად, ქაღალდის, რეზინისა და პლასტმასის წარმოებაში შემავსებლად. მეფრინველეობაში, მეცხოველეობასა და მეთევზეობაში საკვების დიეტურ დანამატად, ნიადაგის ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად.

 


წყლის რესურსები

 

მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები. მათი პარამეტრები და დახასიათება სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენების თვალსაზრისით (მეთევზეობა, ჰიდროენერგეტიკა, წყალმომარაგება და სხვ).

 

1. მტკვარი    - სიგრძე 32 კმ,

2. ქსანი          - სიგრძე 30 კმ,

3. ლეხურა    - სიგრძე 29 კმ,

4. თეძამი      - სიგრძე 28 კმ,

5. კავთურა   - სიგრძე 29 კმ,


ტყის რესურსები


 ტყის რესურსები - 24 365  არის სახელწიფო ტყე,(ფოთლოვანი და წიწოვანიმუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 32,7% (26 317ჰა) ტყითაა დაფარული, აქედან ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილი-ჯაგრცხილიანი მუხნარით, სამხრეთ ნაწილის თრიალეთის ქედისფერდობები რცხილნარ-მუხნარი ტყეებით, უფრო სამხრეთით კი წიფლის ტყეებით. ტყის შემქმნელი ჯიშებია: მუხა, წიფელი, რცხილა, ნეკერჩხალიიფანი, ნაწილობრივ წიწვიანიც. 

 
 
მნახველთა რაოდენობა: 8073