კასპის მუნიციპალიტეტის მერია
Kaspi Municipality City Hall
0 371 22 24 48
ცხელი ხაზი
ქვათახევის სამონასტრო კომპლექსი
ქვათახევის სამონასტრო კომპლექსი
ქართლის მოურავი გიორგი სააკაძე
ქართლის მოურავი გიორგი სააკაძე
რკონი თამრ მეფის ხიდი
რკონი თამრ მეფის ხიდი
 კასპის კულტურის ცენტრი
კასპის კულტურის ცენტრი
კასპის სპორტკომპლექსი
კასპის სპორტკომპლექსი
სხვილოს ციხე
სხვილოს ციხე

 

იურიდიული პირები

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება - დირექტორი ეთერი ჩადუნელი, ტელეფონი: 371 222039; 551 565 521;

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება -  დირექტორი მიხეილ ქოსაშვილი, ტელეფონი: 371 22 46 33;

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება - დირექტორი მანან ხვთისიაშვილი, ტელეფონი: 371 222482; 371 222699; 577 167 005;

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებეების გაერთიანება - დირექტორი შოთა გოგიაშვილი, ტელეფონი: 371 223299; 599 857 460;

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება - დირექტორი გივი მელაძე, ტელეფონი: 371 222640; 555 105 110;

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება: დირექტორი ლალი ჯანჯალაშვილი, ტელეფონი: 371 222640;

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი - დირექტორი გიორგი ნიპარიშვილი, ტელეფონი: 596 110 41;

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი - დიექტორი ნანა ნონიაშვილი, ტელეფონი: 599 202 240;

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის „კასპისკეთილმოწყობა“ - დირექტორი გიორგი   ხარძიანი, ტელეფონი 551 08 67 27.

შპს „ახალი განთიადი“  - ადგილობრივი გაზეთი - დირექტორი ნანა მერებაშვილი, ტელეფონი 599 40 44 62;