კასპის მუნიციპალიტეტის მერია
Kaspi Municipality City Hall
0 371 22 24 48